Bright Advokatbyrå

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen. I vår roll som rådgivare hanterar vi såväl stora som komplexa uppdrag samt ger löpande rådgivning kopplad till våra klienters dagliga verksamhet. En stor del av vår verksamhet utgörs av fastighetstransaktioner och rådgivning i större fastighetsutvecklingsprojekt. Vårt mål är att tillhandahålla våra klienter högkvalitativ rådgivning med stort affärs- och branschfokus inom våra specialistområden; fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt.

Bright Advokats värdegrund bygger på att vara en långsiktig samarbetspartner för sina klienter och en hållbar, jämställd och attraktiv arbetsgivare för sina medarbetare. Vi är ett prestigelöst team där allas insatser är lika viktiga och där den gemensamma målsättningen är att resultatet ska innebära ett mervärde i våra klienters verksamhet. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en god balans mellan arbete och fritid samt att tillsammans skapa en arbetsplats där vi trivs och utvecklas.

För Bright Advokat är det viktigt att vara en arbetsgivare där vi satsar på våra medarbetare. Vår inställning är att det alltid finns möjlighet till att lära och utvecklas i sin yrkesroll, oavsett på vilken nivå man befinner sig. Inom ramen för det har Bright Advokat tagit fram sitt utbildningskoncept Bright Academy där vi regelbundet håller interna utbildningar för våra jurister, antingen genom att vi själva föreläser för varandra eller genom att vi bjuder in externa föreläsare inom våra verksamhetsområden eller från fastighetsbranschen. Allt i syfte att öka våra kunskaper, vår branschkännedom och vår affärsförståelse. Därutöver deltar våra medarbetare regelbundet vid externa kurser samt är medlemmar i olika branschspecifika nätverk för utbildning och utveckling av sin yrkesroll. Bright Advokats jurister håller även regelbundet i externa utbildningar inom sina respektive verksamhetsområden.

Vi har kontor i nyrenoverade lokaler på Biblioteksgatan 11 i centrala Stockholm. I samma byggnad har vi även tillgång till konferenslokaler och hörsal för externa utbildningar. Vårt kontor präglas av Bright Advokats värdegrund och starka teamkänsla. Vi sitter därför i öppet landskap där möjligheten till kunskapsöverföring blir en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Bright Advokat vill uppmuntra juriststudenter att intressera sig för våra verksamhetsområden; fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Om du skriver examensarbete inom något av dessa områden är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 15 000 kr. Skicka in din uppsats till oss senast den 31 mars varje kalenderår så kan du bli en av Bright Advokats uppsatsstipendiater.

För frågor och mer information besök vår hemsida brightadvokat.se.

Bright Advokatbyrå