Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa - Banner

Vad är Centrum för rättvisa?

Centrum för rättvisa bildades år 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Vårt arbete utgår från en tydlig värdering: respekten för individens fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle.

Vi hjälper enskilda som fått sina grundläggande fri- och rättigheter kränkta av staten eller kommunerna att få tillgång till rättvisa och upprättelse genom att driva rättsprocesser i domstol. Våra rättsfall bildar ofta viktiga prejudikat som stärker rättsstatens principer. Vi anordnar också utbildning för juriststudenter och deltar i debatten om rättighetsfrågor.

Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper. Vi tar inte emot bidrag från staten eller kommunerna. Inte heller tar vi emot bidrag från politiska partier eller intresseorganisationer, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Det innebär att vi är helt beroende av gåvor och bidrag från enskilda.

Idag är vi 11 medarbetare, varav 10 jurister, och arbetet utgår från vårt kontor i Gamla stan, Stockholm.

“Juridisk aktivism för fri- och rättigheter”

Centrum för rättvisas studentprogram

Centrum för rättvisa bedriver ett omfattande studentprogram. Syftet med studentprogrammet är att ge blivande jurister en möjlighet att fördjupa sig i fri- och rättighetsfrågor samt få en inblick i hur enskilda kan driva rättsprocesser när de har drabbats av rättighetskränkningar.

Vi söker skarpa juriststudenter som har ett intresse för individens fri- och rättigheter och vill vara del i att jämna oddsen mellan enskilda människor och stat eller kommun. Vi erbjuder bland annat uppsatspraktik, uppsatsstipendium för bästa examensuppsats, sommarnotarietjänster och traineeprogram. Dessutom anordnar Centrum för rättvisa varje sommar ett exklusivt fri- och rättighetsinternat för ett 30-tal juriststudenter från hela landet. Internatet pågår under fyra dagar i augusti, och är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, forskare och debattörer. Internatet genomförs på en trevlig konferensanläggning på Lidingö, Stockholm och det är självklart helt kostnadsfritt för deltagarna.

Under hösten 2020 kommer ett antal spännande studentsatsningar släppas – håll utkik i våra kanaler!

Kul kuriosa

Vi har 19 vinster i högsta instans, varav nio stycken i Högsta domstolen. Varje fredag finns Ottosson EKMR-quiz live på Instastories, följ oss på Instagram @centrumforrattvisa

Kontakta oss!

Kontakta vår studentansvariga Lisa Andersson på lisa.andersson@centrumforrattvisa.se för mer information om studentprogrammet eller besök vår hemsida centrumforrattvisa.se