Harvest Advokatbyrå

Vårt sätt

Vi på Harvest Advokatbyrå håller främst på med bank- och finansrätt samt aktiemarknadsrätt. Det är rättsområden i konstant förändring som påverkar de flesta som på något sätt hanterar pengar, värdepapper eller transaktioner. Våra klienter är främst aktörer på finansmarknader runt om i världen som vi hjälper med alla möjliga typer av frågor, exempelvis med regelefterlevnad, biträde vid tillståndsansökningar och löpande rådgivning. Klienterna kan vara bland annat banker, fonder, värdepappersbolag och andra finansiella institut, men även andra typer av företag som inte starkast associeras med finansbranschen.

Vår vision är att jobba för en mer accepterad finansmarknad. Vi tror att finansmarknaden är en viktig pelare för vårt samhälle och någonting som bidrar till utveckling, teknisk framgång och välstånd. Trots det har finansmarknaden bland många inget vidare rykte. Det vill vi ändra på. En reko finansmarknad är någonting som hela samhället tjänar på och därför strävar vi mot att ge rådgivning till våra klienter som förbättrar finansbranschens rykte. Harvest jobbar för att alla affärer ska gå till på ett schysst sätt, det tror vi är vägen till fler och större vinster. Det gäller både våra klienter, finansbranschen och vår omvärld. Vi vill att våra klienter ska kunna läsa om sina affärer i pressen och känna en stolthet, aldrig skämmas.

Hos oss har det personliga engagemanget varit en nyckel till byråns framgång. Genom en stor erfarenhet och en stark vilja att förstå klienternas verksamheter och behov har vi idag ett stort antal långvariga uppdrag. För oss handlar det om att alltid ligga steget före och att inspirera klienter till att nå ännu längre.

Vill du vara en del av arbetet med den nuvarande och den framtida finansbranschen – se mer om lediga tjänster och praktikplatser på harvestadvokat.se/karriar.

Har du frågor om vår verksamhet eller om våra lediga tjänster är du välkommen att oss på info@harvestadvokat.se.

Harvest söker jurister

Harvest är en nischbyrå inom bank- och finansrätt samt kapitalmarknadstransaktioner och hjälper våra kunder till fler och större vinster. Med ambitionen att på sikt gynna både branschen och samhället i stort. Vi kallar det för ett finansiellt rekosystem. Våra klienter verkar i en värld kantad av regler och vi måste ständigt vara uppdaterade kring kommande regelverk och nya regler att förhålla oss till.

Vi hjälper bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella institut i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden.

Till följd av stor efterfrågan av våra tjänster avser vi att expandera med ytterligare en eller två biträdande jurister. Du har mellan två och fem års erfarenhet av juridiskt arbete, gärna på ett finansiellt institut eller advokatbyrå med inriktning mot finansiell reglering.

Av stor betydelse är att du har ett stort intresse för finansmarknaden och dess aktörer. Eftersom byrån i ökad utsträckning arbetar med frågeställningar rörande regler om dataskydd (GDPR) och personuppgiftsbehandling är det även meriterande om du har specialkunskaper och intresse för denna typ av frågor.

Du som vill bli en del av Harvest har en intressant bakgrund och har hunnit prova på olika saker i livet. Att du är en skicklig jurist är viktigt men vi värdesätter ambition, personlighet och social kompetens lika högt. Din yrkesroll hos oss finns det utrymme att växa in i.

Ansökan sker via vår hemsida, harvestadvokat.se. Bifoga dina fullständiga ansökningshandlingar (CV, personligt brev, examensbevis, relevanta betyg och intyg).

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.

Rekryteringsprocessen sker löpande så vänta inte med din ansökan. För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta advokat Gustav Sälgström, telefon 076-149 73 00.

Välkommen med din ansökan!

Harvest erbjuder uppsatspraktik

Åtta veckor hos oss. Två veckor hos ett finansiellt institut.

En uppsatspraktik innebär att du får komma ut till en advokatbyrå, se och lära på nära håll, förhoppningsvis praktisera dina kunskaper i skarpa uppdrag. Vi tar det ett steg längre. Förutom att ta del av vårt dagliga arbete vill vi att du ska förstå vilken värld våra kunder lever i. Därför erbjuder vi åtta veckor hos oss och två veckor hos ett finansiellt institut.

Så, när du ledsnat på att delta i klientmöten, rättsutredningar, avtalsförslag och olika events tillsammans med oss är det dags för dig att byta perspektiv. Under två veckor hos Spiltan Fonder eller Lannebo Fonder avslutar du din praktik med en unik inblick i finansbranschen. En praktikplats – dubbelt så många kontakter.

Så här ansöker du

Ansökan sker via vår hemsida, harvestadvokat.se. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV samt betyg från juristutbildningen. Ange gärna vilken period du är intresserad av. Vi erbjuder två praktikplatser per termin.

Rekrytering kommer att ske löpande så du är alltid välkommen att ansöka.

Har du några frågor gällande praktiken är du välkommen att höra av dig till Gustav Sälgström på gustav.salgstrom@harvestadvokat.se alternativt 076-149 73 00.