Juridicum

Juridicum Banner

Doktorand i rättsvetenskap

Efter avlagd juristexamen finns flera möjliga karriärvägar. En av dessa är fortsatta studier, men inte som student utan som forskarstuderande i rättsvetenskap.

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rätt och rättssystem. Inom rättsvetenskapen analyseras och systematiseras rätten. Inom ämnet studeras också frågor om rättens tillkomst och utveckling samt rättens och rättsvetenskapens filosofiska aspekter. Vidare ingår studiet av rättssystemets förhållande till andra samhälleliga företeelser.

Som forskarstuderande, eller doktorand som det också kallas, genomför du en utbildning på forskarnivå. Utbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp) och avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. I forskarutbildningen ingår också ett antal obligatoriska och valbara kurser. Många doktorander väljer att kombinera forskarutbildningen med undervisning på juristprogrammet och andra utbildningar.

Att arbeta med avhandlingen är doktorandens primära arbetsuppgift, men hur arbetet ser ut, när och var det genomförs är i stort sett upp till doktoranden själv att välja. Arbetet som doktorand är med andra ord ett väldigt fritt arbete, även om det – som det brukar heta – är under eget ansvar. Varje doktorand har dock minst två handledare som vägleder och bistår doktorandens i hens forskningsprocess.

Om du vill veta mer om hur det är att vara doktorand och att forska i juridik, tveka inte att kontakta någon av de doktorander som finns vid Juridiska institutionen. Du hittar alla doktoranders e-mejladresser på Juridicums hemsida. Ett annat tips är att spana in vårt videoklipp nedan där professor Mark Klamberg tillsammans med doktoranderna Algot Bengtsson och Evelina Lund pratar om hur det är att vara doktorand och forskare i rättsvetenskap, men också mycket annat.