Juridiska Föreningen

Juridiska föreningen i Stockholm

Kära besökare,

Juridiska Föreningen är Stockholms universitets anrikaste studentförening och finns här för att förse våra medlemmar med ett studentliv värdigt vårt program. Detta inkluderar flera olika saker, bland annat erbjuder vi studieplatser och diverse olika aktiviteter för att förse studenterna med känslan av tillhörighet.

Att vara student innebär dock mer än bara studier. Juridiska föreningen bildades redan år 1907 i syfte att juridikstuderande skulle ha en samlingsplats utöver utbildningen. Föreningen arbetar för att ge juriststudenterna en roligare och mer händelserik tid på universitetet.

Föreningen består i stort av sina diverse kommittéer som driver föreningens olika sidor framåt och där medlemmarna kan göra sig aktiva i den nivån de vill. Häribland finner du kommittéer som till exempel fadderiet, som arbetar med att ge de nyantagna studenterna en bra start på programmet; klubbmästeriet, som driver föreningens studentpub och som till och från kan ses dyka upp i sina märkesprydda kungsblåa overaller; underhållningsmästeriet, som lyser upp med sång från husbandet och bokcirkel, bland mycket. Ifall något här låter som det intresserar dig så är det bara att ställa frågor till någon i styrelsen och få mer information om vad just du kan göra! Föreningens marknadskommitté är den del av föreningen som ansvarar för juristdagarna, som i år sker här, digitalt! Arbetet i denna kommitté ger erfarenhet och kontakter inom arbetslivet som säkerligen går att bygga vidare när studierna väl ligger bakom en.

Kontentan är att medlemmar av föreningen har tillgång till den gemenskap vi finner väsentlig för studentlivet i Stockholm, här kan man både komma närmare sina kurskamrater och lära känna nya människor från alla olika terminer och skapa band för livet.

Att bli medlem i Juridiska föreningen kostar 450 kronor och är giltigt under hela din studietid. Detta ger dig tillträde till alla föreningens aktiviteter och kommittéer, billigare inträde till föreningens fester och mycket mer. Går du med under ditt första år får du även en bokcheck på 1500 kronor att nyttja på Akademibokhandeln här på Campus. Medlemskapets viktigaste funktion är dock tillgången till den sociala aspekten av studietiden och att därigenom få möjligheten att lära känna andra studenter.

För att läsa mer om vår verksamhet så gå in på jurstud.com eller facebook.com/jfsthlm. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar.

Vi i Juridiska föreningen önskar dig varmt välkommen och hoppas att du kommer ha en fantastisk tid under dina år på universitetet!

Bästa hälsningar,

Juridiska Föreningens styrelse för verksamhetsåret 2020