KPMG

KPMG Banner

KPMG är en arbetsplats för dig som vill göra skillnad. Vi är ett av världens ledande kunskapsföretag och en trygghet för våra kunder i den snabbrörliga värld de verkar i - vi förmedlar insikt och guidar på den förändringsresa de alla befinner sig på. Det kan handla om att förändra hela eller delar av en organisation och dess arbetssätt, hur man hanterar potentiella risker, cybersäkerhetshot eller hur man maximerar kundupplevelsen i en digitaliserad värld. Vi är även experter inom analys, M&A, revision- och skatterådgivning, för att bara nämna några områden av vår verksamhet. I Sverige är vi ca 1 500 personer och en del av KPMG:s globala kunskapsnätverk på dryga 200 000 kollegor över hela världen.

Men jag pluggar juridik, hur kan KPMG vara en relevant arbetsplats för mig?

Hos oss kan du som jurist jobba både med skatterådgivning inom KPMG Tax & Legal och rådgivning kapitalmarknadsfrågor och börsnoteringar samt strukturering av transaktioner på KPMG Capital Markets.

Tax & Legal

KPMG är en av världens ledande skatterådgivare, för femte året i rad utsågs vi i KPMG Sverige till National Tax Firm of the Year, därför behöver vi givet rekrytera både ekonomer och jurister. När det kommer till skatt är ingen utmaning för stor eller liten. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företag.

Capital Markets

Capital Markets är en avdelning inom KPMG Deal Advisory. Capital Markets erbjuder kvalificerad rådgivning avseende nationella och internationella kapitalmarknadsfrågor inklusive kapitalanskaffningar och börsnoteringar samt strukturering av transaktioner ur såväl ett regulatoriskt som redovisningsmässigt perspektiv. Av den anledningen bygger vi vårt team av personer med olika kompetenser och bakgrunder, såsom jurister, ekonomer, redovisningsspecialister och f.d. revisorer.