Kronofogden

Jobba som jurist hos Kronofogden

Småföretagaren som inte får betalt. Föräldern som har rätt till underhållsbidrag. Pensionären som inte kan betala sitt vårdbesök i tid. På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer.

Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Vi har ett svårt uppdrag och stora befogenheter. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig.

Roller för nyexade jurister

På Kronofogden arbetar många med juridisk utbildning på olika nivåer. Här är exempel på roller för nyutexaminerade jurister:

  • Handläggare. Handläggare på skuldsaneringen utreder och beslutar om kraven för skuldsanering uppfylls.
  • Beredningsjurist. Som beredningsjurist kan du arbeta inom olika områden på myndigheten. Här omsätter du din juridiska kompetens inom främst beredningsarbete och enklare beslutsfattande utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom respektive verksamhetsområde.
  • Notarie. En så kallad pakettjänstgöring inleds med en notarietjänstgöring på sex månader på en myndighet, såsom Kronofogden.

Kronofogden.se/student kan du se vad vi erbjuder dig som fortfarande är student

”Juridiken är spännande och komplicerad. Det är svårt att bli fullärd här. Man får vara ödmjuk för det ansvar man bär. Det ska vara rättssäkert, men man måste ändå ha förståelse för att det är människor man har att göra med.” - Liselott, verksjurist på Kronofogden

Utvecklingsmöjligheter

Vi är en stor organisation med många olika arbetsområden för jurister. Här är exempel på juristroller att sikta på längre fram:

  • Kronofogde. Våra kronofogdar arbetar med att göra rättsliga utredningar, skriva yttranden och delta vid försäljning av egendom. De är ett juridiskt stöd och ansvarar för att vi har rättslig kvalitet i vår myndighetsutövning. Kronofogdar är tingsmeriterade jurister som har gått en intern utbildning.
  • Jurist konkurstillsyn. På konkurstillsyn arbetar jurister med intresse för affärsjuridik. De övervakar att konkursförvaltningen sker korrekt och enligt gällande lag. Juristerna har ett nära samarbete med konkursförvaltarna och processar i domstol i ärenden som gäller lönegaranti.
  • Verksjurist. Verksjuristerna på rättsavdelningen arbetar med regelförändringar och vår rättsliga utveckling och styrning. Arbetet innebär en unik blandning av komplexa offentlig- och civilrättsliga frågeställningar som rör allt mellan överskuldsättning till organiserad brottslighet.

Möt några av oss

”Jag måste ta hänsyn både till den som är skuldsatt och till dem som har lånat ut.”

Ida är handläggare på skuldsaneringen, arbetar med invändningar och vill hjälpa människor att förändra sin situation.

”AI och maskininlärning – där finns inget färdigt regelverk. Då får man kavla upp ärmarna och jobba från scratch.”

För Soheil innebär arbetet som verksjurist att fördjupa sig i digitaliseringens juridiska konsekvenser.

”Juridiken är spännande och komplicerad. Det är svårt att bli fullärd här.”

Liselotte började som notarie, blev kronofogde och arbetar nu som verksjurist

Har du frågor? Kontakta Lena.Karjel@kronofogden.se

Kronofogden - Banner