Mannheimer Swartling

Vem är du och vad är viktigast för dig?

För att bli en bra jurist krävs talang, ambition, tid och kraft, men det viktigaste är passion. Under årens lopp har våra medarbetare utvecklats till Sveriges skarpaste jurister. De har bidragit till framgångar för våra klienter och de har medverkat till utvecklingen av rättspraxis. Gemensamt för dem är att de brinner för vad de gör.

Vi ägnar mycket tid åt att identifiera och utveckla de mest passionerade juristtalangerna. Vi vet att det är de som blir de bästa medarbetarna – de som kan säkerställa att vi lever upp till vårt mål att alltid leverera den bästa möjliga rådgivningen och att överträffa våra klienters förväntningar.

Det finns många faktorer som är avgörande för att en arbetsplats ska få passionerade talanger att växa och utvecklas. För oss handlar det bland annat om att erbjuda verktyg för personlig utveckling. Dit hör möjligheter till vidareutbildning, att få arbeta sida vid sida med framstående och erfarna jurister samt möjligheten att tjänstgöra vid något av byråns kontor internationellt. Företagskulturen är en annan avgörande faktor. När våra medarbetare själva berättar varför de trivs så bra hos oss nämns alltid den starka lagandan och möjligheten att kunna påverka – inte bara sin egen – utan även byråns och vår omvärlds framtid.

Att vår position medför ett ansvar ser vi som en självklarhet. Vi vill driva frågor som är viktiga inte bara för klienterna och den egna verksamheten, utan även för våra medarbetare och för samhället i stort. Därför arbetar vi fokuserat och kontinuerligt med att vidareutveckla och integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

Vi är stolta över att intresset för att arbeta hos oss är så stort. Mannheimer Swartling har gång på gång röstats fram som Sveriges mest populära arbetsgivare bland juriststudenter i Universums ”FöretagsBarometern”. För det vill vi gärna tacka vår starka och positiva företagskultur.

Vi har byggt en advokatbyrå där vi uppmuntrar alla medarbetare att från första dagen vara med och utveckla byrån. Alla delar med sig av sin kunskap till varandra, och vi tillåter oss själva att ha roligt på jobbet.

Vårt råd till dig som student är att odla just dina intressen och att följa din passion. Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse och ser fram emot att lära känna dig.

Utvecklas med oss

Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå med specialistkunskap inom samtliga affärsjuridiska områden. Utbildning och kunskapsutbyte genomsyrar hela vår affärsmodell och företagskultur. Vi drivs av att se våra medarbetare växa, och ger dig en unik grund för din professionella och personliga utveckling.

Nya medarbetare involveras i pågående ärenden från dag ett – givetvis med stöd och vägledning från faddrar och handledare. Alla jurister deltar i vårt utbildningsprogram, Professional Development Programme, som sträcker sig över de första sex åren på byrån. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar inom juridik och ämnen som företagsekonomi, juridisk engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik, entreprenörskap och ledarskap.

Lediga jobb

Vi rekryterar cirka 60 jurister per år till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Rekryteringen sker löpande under året och vi rekommenderar att ansökan skickas in fyra till sex månader innan planerad examen.

Sommartraineeprogram

Det sex veckor långa programmet ger dig en inblick i vår företagskultur, en praktisk introduktion till affärsjuridiken och konsultrollen samt ett stort socialt kontaktnät med jurister från byrån och studenter från andra universitet.

Under programmet tillhör du en eller två verksamhetsgrupper på våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och arbetar med de ärenden som kommer in under din tid på byrån. Arbetet varvas med utbildning och sociala aktiviteter för att du ska få en fördjupad förståelse för vår verksamhet och träffa nya kontakter.

Sommartraineeprogrammet riktar sig till dig som under våren studerar termin sex till åtta och är nyfiken på rollen som affärsjurist. Ansökningsperioden startar i början av november varje år och då finner du annonsen under lediga tjänster på vår hemsida.

Training Programme

Mannheimer Swartling Training Programme är ett årligt utbildningsprogram på fem dagar för utvalda studenter som vill få inblick i arbetet på en affärsjuridisk advokatbyrå. På programmet utvecklar du dina juridiska kunskaper med praktiska övningar och fiktiva case inom ämnen som förhandlingsteknik, juridisk engelska, projektledning och retorik. Programmet omfattar tre utbildningstillfällen under fem heldagar och avslutas med diplomering.

Trainee i Bryssel

Varje år erbjuder vi traineeplatser på vårt Brysselkontor för studenter som är i slutet av sin utbildning eller nyligen avslutat sina studier. Som trainee får du prova på rollen som internationell affärsjurist genom att arbeta i vår EU- och konkurrensgrupp i EU-rättens huvudstad.

Event

Om du är nyfiken på hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att träffa oss på något av de studentevent vi arrangerar. Du hittar våra event på mannheimerswartling.se/karriar och på facebook.com/mannheimerswartling.