Svenskt Näringsliv

Vill du göra nytta i vardagen och för samhället i stort?

Almega, IKEM, Svensk Handel, Teknikföretagen, Transportföretagen, Installatörsföretagen, Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare är alla arbetsgivar- och branschförbund specialiserade inom olika sektorer av näringslivet i Sverige. Hos oss är företagen medlemmar för att få stöd och hjälp inom områden som exempelvis arbetsrätt och kollektivavtal. Våra organisationer är i sin tur medlemmar i Svenskt Näringsliv och där vi samarbetar vi och samordnar vårt arbete.

En stor del av våra närmare 500 medarbetare är jurister och arbetar bland annat med förhandlingar, rådgivning och processer. Som arbetsrättsjurist på något av våra förbund tar du tidigt ett stort ansvar. Arbetsuppgifterna är både omväxlande och utvecklande och en del av förbunden anställer också nyutexaminerade jurister. Arbetet är till stor nytta för framförallt våra medlemsföretag i deras vardag men också för samhället i stort.

Vi inom Svenskt Näringsliv utgör en viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och vår betydelse, tyngd och närhet till politiken förutsätter att organisationerna attraherar juridisk kompetens som är såväl djup som bred.

”Under 2016 var jag uthyrd till Svenskt Näringsliv där jag arbetade med samordning av kollektivavtalsförhandlingar. Det var väldigt utvecklande att få arbeta som ung jurist i en senior miljö. Även möjligheten att byta arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och på så sätt få se olika branscher och utvecklas är god” - Thomas Holmsäter, arbetsrättsjurist hos arbetsgivar- och branschorganisationen Transportföretagen

Tävling

Tävla om en elcykel från Stålhästen och hövdinghjälmar via denna länk

Tävlingen är öppen den 15 oktober kl. 00:00 – 23:59


Gå gärna in på våra respektive hemsidor och läs mer om oss:

Svenskt Näringsliv Footer

Har du frågor? Varmt välkommen att höra av dig till Fredrika Rothoff, HR-Ansvarig på Svensk Handel. Fredrika.rothoff@svenskhandel.se