WCN

WCN Banner

Women’s Career Network (WCN) är en ideell organisation som vänder sig till kvinnliga studenter inom juridik och ekonomi. Nätverket grundades i Stockholm år 2015 och har idag ungefär 2000 medlemmar i Sverige, Finland, Schweiz och Australien.

WCN:s vision är att inspirera och sammanföra unga kvinnor och att tillsammans utmana samhällets normer och bidra till ett ökat antal kvinnor med ledande ställning inom näringslivet. Vi tror att nyckeln till en sådan förändring är inspiration, utmaning och etablerande av relationer. Därför har vi skapat en mötesplats för våra medlemmar, där de får möjlighet att träffa inspirerande förebilder och framtida arbetsgivare såväl som andra medlemmar och engagerade studenter.

Vår verksamhet består huvudsakligen av två grenar, våra event och vårt mentorskapsprogram. Genom våra event erbjuder vi, tillsammans med ledande aktörer inom näringslivet, en exklusiv möjlighet till personlig och professionell utveckling, en inblick i arbetslivet och personliga möten med ett framtida nätverk. Vi har arrangerat paneldebatter, workshops, föreläsningar och karriärkvällar tillsammans med företag som Vinge, Universal, DNB, Cederquist, Advokatsamfundet och många fler.

Vårt mentorskapsprogram erbjuder dig som medlem möjligheten att under två terminer etablera personlig kontakt med en av våra mentorer, inom ett område som är relevant för din framtida karriär och utveckling. Vi har varje år en stor variation på mentorer och har tidigare haft mentorer från företag såsom Facebook, H&M, Centrum för Rättvisa och White & Case. Målet är att förse studenter med möjligheten att inspireras och få vägledning från yrkesverksamma personer med erfarenhet inom ett specifikt område. Under terminerna arrangeras även ett antal gemensamma träffar tillsammans med andra mentorer och adepter i syfte att möjliggöra ytterligare inspirerande möten och utbyte av erfarenheter.

Året 2020 har, precis som för alla andra, varit ett väldigt speciellt år för WCN, men med hjälp av våra fantastiska team har vi kunnat fortsätta med både eventverksamheten och mentorskapsprogrammet. Under hösten kommer vi bland annat att ha en digital eventserie om mental träning tillsammans med Upotential och ett webinarium tillsammans med Microsoft på temat LinkedIn. Vi har också en hel del annat spännande på gång och är i en ständig process att utöka vårt team och nätverk för att kunna nå ut till, motivera och inspirera ännu fler nyfikna och engagerade unga kvinnor. Bli medlem, håll utkik på vår hemsida och följ oss på våra sociala medier för att inte missa våra nästkommande happenings och event.

Facebook: Women’s Carrer Network - Sweden

Linkedin: Women’s Career Network WCN

Instagram: wcnglobal

Hemsida: womenscareernetwork.se